PARAMETRISKE VEGGER

Parametriske vegger i alle former, størrelser og dybde/tykkelser.
Kan lages skreddersydd, tilpasset veggen deres eller kan lages fra eksisterende eksempel.
Kan farges i alle farger fra RAL paletten.
Pris beregnes individuelt, den kommer på ca kr 5990,- pr kvadrat meter.
Plate tykkelse og mellomrom beregnes etter vegg størrelse (mindre vegg – tynnere plate og mindre mellomrom)
Materiell: Farget MDF hvis ikke noe annet er ønsket.
Leveringstid 6 uker.
Leveres hele Norge.